KURZ PRO MENTORY – L17

Buďte zodpovědným rodičem

Legislativní rámec

Jednou z nejzásadnějších novinek novely Zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. platné od 1. 1. 2024 je, že umožnuje řídit vozidlo po absolvování autoškoly a závěrečné zkoušky již od 17 let pod dohledem Mentora.

Výuka a výcvik pro získání řidičského oprávnění je upravena Zákonem č. 247/2000 Sb. o Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Příprava a samotný výcvik pro získání řidičského oprávnění skupiny B v systému L17 se nijak zásadně neliší od standardního kurzu dospělých. Každý žadatel musí absolvovat minimálně 14 hodin teoretické výuky a 28 hodin praktických jízd. 

Postup přihlášení zájemce L17 do autoškoly

Přihláška

Vyplněná žádost o řidičské oprávnění podepsaná zákonným zástupcem.

Zdravotní způsobilost

Zdravotní posudek od praktického lékaře.

Věk 

Minimálně 15,5 let. Doporučujeme zahájení nejdříve 3 měsíce před 17. narozeninami.

Platnost

Systém L17 platí pouze pro ČR. 

Informace k výuce a výcviku pro získání řidičského oprávnění včetně elektronické přihlášky naleznete na stránce autoškola.  

Mentor by měl především zastávat roli rádce a zkušené blízké autority (rodiče), přes kterou si k řízení vozidla mladý řidič vytvoří uvolněnější vztah a pod jehož dohledem navykne rutině pohybu v provozu a čerstvě získaným pravidlům z autoškoly.

Řízení od 17 let pod dohledem mentora (tzv. L17)

  • Hlavní přínos: začínající řidič řídí a získává řidičské schopnosti v reálném a kontrolovaném prostředí pod dohledem zkušeného a bezúhonného mentora.
  • Žadatel bude muset absolvovat standardní výuku a výcvik v autoškole shodnou s běžným žadatelem, ale s možností zahájení o rok dříve (ideální zahájení je 3 měsíce před 17. narozeninami).
  • Od 17. narozenin může žadatel složit závěrečnou zkoušku a řídit vozidlo sk. B pod dohledem mentora.
  • Mladý řidič do 18 let bude smět řídit pouze pod dohledem konkrétního zkušeného řidiče, který je zapsán v registru řidičů jako jeho mentor. Ten sedí na sedadle vedle mladého řidiče, sleduje situaci v provozu a chování řidiče a v případě potřeby poskytne radu.

Kdo může být mentorem?

  • Důvěryhodnost – držitel řidičského oprávnění skupiny B min. 10 let.
  • Bezúhonnost – držitel řidičského oprávnění v délce min. 5 let bez přerušení (bez odnětí, atd.).
  • Bez záznamu bodů v době zahájení a po celou dobu činnosti mentora.
  • Dohledatelnost – mentor musí být zapsán v Evidenční kartě řidiče L17.

Jeden řidič může mít až 4 mentory, kteří splní výše popsaná pravidla.

KURZ PRO MENTORY

Splňujete podmínky pro mentory L17, přesto máte obavy, zda budete své dceři/svému synovi dobrým mentorem? 
Má vaše dcera/váš syn nově řidičské oprávnění, ale není si při řízení jistá/jistý? 
Přihlaste se na náš kurz, kde získáte cenné rady, jak být správným mentorem mladým řidičům.

NÁPLŇ KURZU

Teoretická on-line příprava, 2× 45min.

– představení programu kurzu

– vysvětlení role mentora
– zopakování nových pravidel silničního provozu
– tipy, jak se připravovat s dítětem na zkoušku
– tipy, jak podporovat dítě při jízdě 

Praktická příprava, 2× 45 min.

– hodnotící jízda pod dozorem v prostředí, kde bude budoucí řidič skládat závěrečné zkoušky
– vysvětlení role mentora v praxi
– trénování nejčastějších problémů, např. rozjezd do kopce

CENA KURZU 3.500 Kč

Další informace ke kurzu

Mentor by neměl suplovat kvalifikované učitele autoškol, i proto začínající řidič absolvuje tradiční a kompletní výcvik v autoškole. 
Doporučujeme mentorům aby se aktivně spolupodíleli na přípravě svých řidičů L17 již v průběhu samotné autoškoly a do kurzu pro mentory se přihlásili před zahájením výcviku v autoškole, aby mohli s mladým řidičem průběžně diskutovat dopravní situace a odpovídat na jejich dotazy.

Každému mentorovi doporučujeme, aby si osvěžil pravidla silničního provozu. Lze formou www.noveotazky.cz nebo etesty2.mdcr.cz.

Užitečné odkazy: pro nastudování systému L17 doporučujeme stránky www.autoskolal17.cz, které se komplexně věnují systému L17.

Máte zájem o kurz pro mentory nebo dotazy? Napište nám.